Het energieprestatiecertificaat geeft een beeld van de energiekwaliteit van een woning. Het is een echte identiteitskaart en informeert de toekomstige eigenaar of huurder over de energieprestaties van het gebouw met behulp van een label.

Dit label wordt geëvalueerd op basis van de verschillende gebruikte materialen, de isolatiegraad van het dak, de muren, de vensters en de vloeren alsook de prestaties van de verwarmingsinstallatie en de installatie voor de productie van warm water.

 
WANNEER IS EEN ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT NODIG?
Energie en Wallonie
 
Er moet een certificaat beschikbaar zijn tijdens de eerste afspraak met de notaris in het kader van een verkoop en tijdens het ondertekenen van de huurovereenkomst in het kader van een verhuur.
Vanuit reglementair oogpunt geeft het besluit van de Waalse regering van 27 mei 2010precieze informatie voor het opstellen van energieprestatiecertificaten in Wallonië:
 • Vanaf 31 december 2010 zal een certificaat gevraagd worden voor de verkoop van alle eengezinswoningen, inclusief vrijwillige openbare verkopen.
 • Vanaf 1 juni 2011 zal een certificaat gevraagd worden voor de verkoop van een appartement alsook voor de verhuur van een appartement of een huis.
Ten slotte moeten bij de verkoop of verhuur van een appartement in een gebouw van meerdere eigenaars de gemeenschappelijke installaties ook gecertificeerd worden met een ‘deelrapport’ dat noodzakelijk is voor de certificateur die het appartement zal controleren en certificeren.
 
WAT MOET ER VOOR DE CONTROLE VOORZIEN WORDEN?

Op basis van de complexiteit van het gebouw kan het uitvoeren van de metingen 2 tot 5 uur duren. Indien u echter over plannen van de woning beschikt, kan de controle sneller gaan.
Er moeten nog andere documenten ter beschikking van de certificateur gesteld worden opdat uw label zo waarheidsgetrouw mogelijk is. De volgende documenten vormen aanvaardbare bewijzen op basis waarvan de certificateur verwijst naar het gegevensverzamelprotocol:
 
 • Een eerder opgesteld energiecertificaat.
 • Een EPB-verklaring voor nieuwe bebouwingen.
 • Een CALE-attest (Construire Avec L’Energie – Bouwen Met Energie).
 • Een volledig werfdossier het aannemingscontract, de eindafrekening, enz.
 • Door de architect ondertekende attesten.
 • Lokaliseerbare foto’s.
 • Een stedenbouwkundige vergunning.
 • De technische documentatie van de installaties.
 
Voor het bezoek neemt uw CERTI-UP !-certificateur contact met u op om de controle zo goed mogelijk voor te bereiden.

WELK DOCUMENT WORDT AFGELEVERD?

Certificat peb
Het certificaat dat opgesteld wordt door een energiecertificateur bevat de volgende elementen:
 • Het energieverbruik van het gebouw.
 • De milieu-impact (de CO2-uitstoot).
 • De prestaties van de bekleding en verwarmingsinstallaties en installaties voor de productie van sanitair warm water.
 • De aanwezigheid van een eventueel ventilatiesysteem.
 • De eventuele aanwezigheid van hernieuwbare energiebronnen.
 • Aanbevelingen om de prestaties van de woning te verbeteren.