In het specifieke geval van appartementsgebouwen zijn er zeer vaak gemeenschappelijke installaties:

Rapport partiel en énergie

  • de verwarmingsinstallatie
  • het productiesysteem voor sanitair warm water
  • het ventilatiesysteem
  • de fotovoltaïsche installatie
Om een energiecertificaat voor een appartement te kunnen afleveren bij een verkoop of verhuur is het noodzakelijk om een beroep te doen op een bevoegde certificateur die een ‘deelrapport’ voor deze gemeenschappelijke installaties zal opstellen.

 

De prijs van uw deelrapport zonder enige aankoopverplichting berekenen!

     
Aantal appartementen  
     
Is er een gemeenschappelijke verwarming?  
     
Is er een gemeenschappelijke productie-eenheid voor
sanitair warm water?
 
     
Is er een gemeenschappelijk ventilatiesysteem?  
     
Is er een gemeenschappelijk koelsysteem?  
     
Is er een gemeenschappelijk fotovoltaïsch systeem?  
     
Is er een gemeenschappelijke thermische zonne-
energie-installatie?
 
 

Prijs van uw deelrapport:

 

 

 


(prijs excl. btw)

BESTELLEN